X

Szanowni Państwo,

W związku z uchwałą Rady m. st.
Warszawy dotychczasowy adres,
przy którym zlokalizowana jest siedziba
spółki Anwim S.A., został zmieniony.

Prosimy od dnia dzisiejszego stosować
nowy adres siedziby.

Adres „ul. Ordona 1A”
został zmieniony na „ul. Stańczyka 3”,

miejscowość i kod pocztowy pozostają
bez zmian.

ZAMKNIJ OKNO

ANWIM S.A.
ul. Stańczyka 3, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

BOK Flota: 505 505 105

Dołącz do sieci

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
BDO 000096200
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 17.164.410 zł
Kapitał wpłacony: 17.164.410 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail
2013-08-14

MOYA leje lepsze paliwo!

Wprowadzenie uszlachetnionego diesla ON MOYA Power przez niezależną sieć stacji MOYA to niespodzianka – zauważa środowy (14.08.2013r.) Puls Biznesu . Do tej pory tego rodzaju paliwa oferowały jedynie największe koncerny paliwowe. Nowość zaskoczyła nawet redakcję tego poczytnego dziennika.

 

Autor publikacji w PB przypisuje paliwu ON MOYA Power pewną aurę tajemniczości, próbując dociec, kto opracował formułę uszlachetnionego paliwa dla MOYA. Zarząd ANWIM S.A. szanuje dziennikarską dociekliwość, ale jeszcze bardziej szanuje zawierane umowy i klauzule o tajemnicy handlowej w tych umowach zawarte. Na moment publikacji w PB nie mieliśmy zgody na publikację informacji o tym kto jest autorem receptury ON MOYA Power. W dniu dzisiejszym sytuacja uległa zmianie i możemy już oficjalnie potwierdzić, że formuła ON MOYA Power powstała przy współpracy z Instytutem Nafty i Gazu z Krakowa (INiG). INiG jest instytutem badawczym podległym Ministrowi Gospodarki; funkcjonuje na rynku polskim od 1944 roku i zatrudnia najlepszych specjalistów w branży. INiG legitymuje się bogatym dorobkiem naukowym, w tym licznymi patentami i wynalazkami, a specjalizuje się w rozwiązaniach dla branży rafineryjnej i petrochemicznej. INiG wykonał na zlecenie Anwim nie tylko formułę uszlachetnionego paliwa, ale również potwierdził w warunkach laboratoryjnych, że ON MOYA Power podnosi moc silnika, zmniejsza zużycie paliwa i prowadzi do utrzymania układu paliwowego w większej czystości.

 

Mimo jednoznacznie negatywnego wydźwięku jaki niósł ze sobą artykuł w Pulsie Biznesu, warto powtórzyć za PB jedno: że regularne badania paliw na stacjach MOYA prowadzi UOKiK, który nie miał nigdy uwag do jakości paliw na naszych stacjach. Dodatkowo warto zaznaczyć, że sieć MOYA objęta jest dodatkowo programem badań jakości paliw TankQ prowadzonym przez niezależne laboratorium J.S. Hamilton.

 

Niech paliwo ON MOYA Power przestanie być tajemnicze – wszystkich kierowców zapraszamy na stacje MOYA, by osobiście i bez obaw przekonali się, iż lepsze osiągi silnika przy mniejszym spalaniu są możliwe!

 

Więcej o ON MOYA Power - TUTAJ


2019 (41)
Lipiec (8)
Czerwiec (3)
Maj (9)
Kwiecień (9)
Marzec (3)
Luty (2)
Styczeń (7)
2018 (73)
Grudzień (8)
Listopad (6)
Październik (8)
Wrzesień (2)
Sierpień (4)
Lipiec (8)
Czerwiec (5)
Maj (4)
Kwiecień (11)
Marzec (4)
Luty (5)
Styczeń (8)
2017 (60)
Grudzień (5)
Listopad (6)
Październik (7)
Wrzesień (3)
Sierpień (4)
Lipiec (8)
Czerwiec (7)
Maj (6)
Kwiecień (4)
Marzec (4)
Luty (4)
Styczeń (2)
2016 (50)
Grudzień (6)
Listopad (4)
Październik (3)
Wrzesień (7)
Sierpień (9)
Lipiec (2)
Czerwiec (2)
Maj (5)
Kwiecień (4)
Marzec (3)
Luty (4)
Styczeń (1)
2015 (51)
Grudzień (3)
Listopad (7)
Październik (1)
Wrzesień (5)
Sierpień (4)
Lipiec (4)
Czerwiec (9)
Maj (5)
Kwiecień (4)
Marzec (3)
Luty (3)
Styczeń (3)
2014 (35)
Grudzień (3)
Listopad (3)
Październik (5)
Wrzesień (3)
Sierpień (1)
Lipiec (4)
Czerwiec (5)
Maj (3)
Kwiecień (3)
Marzec (2)
Luty (1)
Styczeń (2)
2013 (35)
Grudzień (3)
Listopad (2)
Październik (5)
Wrzesień (4)
Sierpień (3)
Lipiec (4)
Czerwiec (5)
Maj (2)
Kwiecień (2)
Marzec (1)
Luty (1)
Styczeń (3)
2012 (43)
Grudzień (3)
Październik (6)
Wrzesień (5)
Sierpień (4)
Lipiec (4)
Czerwiec (6)
Maj (6)
Kwiecień (3)
Marzec (4)
Styczeń (2)
2011 (27)
MAPA STACJI