ANWIM S.A.
ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

BOK Flota: 505 505 105

Dołącz do sieci

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
BDO 000096200
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 16.735.302 zł
Kapitał wpłacony: 16.735.302 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail

zmiany cen paliw
według daty
ON
ON
2019-03-25
5.09 pln
1.49 pln
2019-03-24
5.09 pln
1.49 pln
2019-03-23
5.09 pln
1.49 pln
2019-03-22
5.09 pln
1.49 pln
2019-03-21
5.09 pln
1.49 pln
2019-03-21
5.09 pln
1.49 pln
2019-03-20
5.09 pln
1.49 pln
2019-03-19
5.09 pln
1.49 pln
2019-03-18
5.09 pln
1.49 pln
2019-03-17
5.09 pln
1.49 pln
2019-03-16
5.09 pln
1.49 pln
2019-03-15
5.09 pln
1.49 pln
2019-03-14
5.09 pln
1.49 pln
2019-03-13
5.09 pln
1.49 pln
2019-03-12
5.09 pln
1.49 pln
2019-03-11
5.09 pln
1.49 pln
2019-03-10
5.09 pln
1.49 pln
2019-03-09
5.09 pln
1.49 pln
2019-03-08
5.09 pln
1.49 pln
2019-03-07
5.09 pln
1.49 pln
MAPA STACJI