ANWIM S.A.
ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

BOK Flota: 505 505 105

Dołącz do sieci

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 14.394.700 zł
Kapitał wpłacony: 14.394.700 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail

zmiany cen paliw
według daty
ON
ON
2018-09-20
5.09 pln
1.49 pln
2018-09-19
5.09 pln
1.49 pln
2018-09-18
5.09 pln
1.49 pln
2018-09-17
5.09 pln
1.49 pln
2018-09-16
5.09 pln
1.49 pln
2018-09-15
5.09 pln
1.49 pln
2018-09-14
5.09 pln
1.49 pln
2018-09-13
5.09 pln
1.49 pln
2018-09-12
5.09 pln
1.49 pln
2018-09-11
5.09 pln
1.49 pln
2018-09-10
5.09 pln
1.49 pln
2018-09-09
5.09 pln
1.49 pln
2018-09-08
5.09 pln
1.49 pln
2018-09-07
5.09 pln
1.49 pln
2018-09-06
5.09 pln
1.49 pln
2018-09-05
5.09 pln
1.49 pln
2018-09-04
5.09 pln
1.49 pln
2018-09-03
5.09 pln
1.49 pln
2018-09-02
5.09 pln
1.49 pln
2018-09-01
5.09 pln
1.49 pln
MAPA STACJI