ANWIM S.A.
ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

BOK Flota: 505 505 105

Dołącz do sieci

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 14.394.700 zł
Kapitał wpłacony: 14.394.700 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail

zmiany cen paliw
według daty
ON
ON
2018-10-22
5.29 pln
1.49 pln
2018-10-21
5.29 pln
1.49 pln
2018-10-20
5.29 pln
1.49 pln
2018-10-19
5.29 pln
1.49 pln
2018-10-18
5.29 pln
1.49 pln
2018-10-17
5.29 pln
1.49 pln
2018-10-17
5.29 pln
1.49 pln
2018-10-16
5.29 pln
1.49 pln
2018-10-15
5.29 pln
1.49 pln
2018-10-14
5.29 pln
1.49 pln
2018-10-13
5.29 pln
1.49 pln
2018-10-12
5.29 pln
1.49 pln
2018-10-11
5.29 pln
1.49 pln
2018-10-10
5.29 pln
1.49 pln
2018-10-09
5.29 pln
1.49 pln
2018-10-08
5.19 pln
1.49 pln
2018-10-07
5.19 pln
1.49 pln
2018-10-06
5.19 pln
1.49 pln
2018-10-05
5.19 pln
1.49 pln
2018-10-04
5.19 pln
1.49 pln
MAPA STACJI