ANWIM S.A.
ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

BOK Flota: 505 505 105

Dołącz do sieci

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 16.735.302 zł
Kapitał wpłacony: 16.735.302 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail

zmiany cen paliw
według daty
ON
ON
2019-01-23
4.89 pln
1.49 pln
2019-01-22
4.89 pln
1.49 pln
2019-01-21
4.89 pln
1.49 pln
2019-01-20
4.89 pln
1.49 pln
2019-01-19
4.89 pln
1.49 pln
2019-01-18
4.89 pln
1.49 pln
2019-01-17
4.89 pln
1.49 pln
2019-01-16
4.89 pln
1.49 pln
2019-01-15
4.89 pln
1.49 pln
2019-01-14
4.89 pln
1.49 pln
2019-01-13
4.89 pln
1.49 pln
2019-01-12
4.89 pln
1.49 pln
2019-01-11
4.89 pln
1.49 pln
2019-01-10
4.89 pln
1.49 pln
2019-01-09
4.89 pln
1.49 pln
2019-01-08
4.99 pln
1.49 pln
2019-01-07
4.99 pln
1.49 pln
2019-01-06
4.99 pln
1.49 pln
2019-01-05
4.99 pln
1.49 pln
2019-01-04
4.99 pln
1.49 pln
MAPA STACJI