ANWIM S.A.
ul. Ordona 1A, 01-237 Warszawa

Adres do korespondencji:
ul. Daimlera 2, 02-460 Warszawa

Sekretariat:
tel: 22 496 00 00
fax: 22 496 00 03
e-mail: biuro@anwim.pl

BOK Flota: 505 505 105

Dołącz do sieci

NIP 527-00-11-878
REGON 010404971
KRS nr 0000275176
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Sąd Gospodarczy XII Wydział
Kapitał zakładowy: 14.394.700 zł
Kapitał wpłacony: 14.394.700 zł

Formularz zapytaniowy
Wyślij zapytanie poprzez e-mail
KRAINA PLUSZU GWARANTOWANA JAKOŚĆ PALIW KARTA RABATOWA PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI KARTA FLOTOWA UBEZPIECZENIA LINK4
KRAINA PLUSZU GWARANTOWANA JAKOŚĆ PALIW KARTA RABATOWA PRZYŁĄCZ SIĘ DO SIECI KARTA FLOTOWA UBEZPIECZENIA LINK4

AKTUALNOŚCI

2018-10-22
MOYA zawitała do Ruśca
Stacja w miejscowości Rusiec w województwie łódzkim przybrała właśnie barwy MOYA i dołączyła do sieci jako 186. placówka. Stacja położona jest przy drodze krajowej nr 74 i należy do firmy KAMECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA Obiekt prowadzi sprzedaż paliw 95, 98 ON, ON Power,...
2018-10-19
Nowa MOYA w Kowalu
Do sieci MOYA dołączyła kolejna, 185. stacja. Nowa placówka znajduje się w miejscowości Przydatki Gołaszewskie w województwie kujawsko-pomorskim. Jest położona przy drodze krajowej 91 w pobliżu wjazdu na autostradę przy węźle Kowal. Właścicielem obiektu jest firma "PODGRODZIE" KACZMAREK I WSPÓLNICY...
2018-10-17
Informacja o infrastrukturze paliw ciekłych eksploatowanej przez Anwim S.A. z 16.10.2018
Firma Anwim S.A. podaje do publicznej wiadomości informacje o zmianie w rodzajach i lokalizacji infrastruktury paliw ciekłych wykorzystywanej przez Anwim S.A. do prowadzonej działalności.Załączone informacje zostały złożone do Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia...
MAPA STACJI